Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

Doradztwo podatkowe:

  • sporządzanie opinii rozstrzygających sprawy podatkowe,
  • audyty podatkowe,
  • doradztwo w zakresie optymalnej formy opodatkowania PIT, CIT i VAT,
  • stała współpraca z firmami w zakresie doradztwa podatkowego.