Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

Czynności rewizji finansowej:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • inne usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłych rewidentów.

 

Czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci:

  • Stefan Wójcicki, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 4526,
  • Stanisława Sas, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 3549,
  • Irena Kuczyńska, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 7366,
  • Dorota Mikulska, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12254,
  • Monika Zalewa, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12438.