Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe:

  • opinie dotyczące systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw,
  • opinie dotyczące prawidłowości organizacji systemu rachunkowości,
  • ekspertyzy ułatwiające pozyskiwanie środków finansowych, w tym z funduszy unijnych,
  • audyt sprawozdań projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • analizy kosztów na potrzeby zarządcze,
  • opracowywanie wycen i biznesplanów,
  • opinie wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, w tym m.in. opracowywanie projektów przekształcenia spółek (podziału lub łączenia), opinie dotyczące aportów rzeczowych wnoszonych do spółek, opinie dotyczące wyceny akcji,
  • ocena inwestycji realizowanych przez podmioty gospodarcze,
  • inne ekspertyzy - na życzenie Klienta.