Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

Oferujemy Państwu:

  • wykonywanie czynności rewizji finansowej,
  • doradztwo podatkowe,
  • działalność szkoleniową i wydawniczą w zakresie rachunkowości,
  • sporządzanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.

Zadowolenie Klientów miarą naszych sukcesów”