Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

Przedmiotem działalności Biura Audytorskiego SMW Sp. z o.o. w Lublinie jest:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • doradztwo podatkowe,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • sporządzanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych,
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Zadowolenie Klientów miarą naszych sukcesów”