Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

Obszarem działalności Biura Audytorskiego SMW Sp. z o.o. w Lublinie jest cały kraj.

W szczególności świadczymy usługi na terenie:

  • województwa lubelskiego
  • województwa małopolskiego 
  • województwa mazowieckiego
  • województwa opolskiego
  • województwa podkarpackiego
  • województwa podlaskiego
  • województwa świętokrzyskiego

Zadowolenie Klientów miarą naszych sukcesów”