Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

Nasze główne atuty to:

  • profesjonalna kadra – zatrudniamy biegłych rewidentów i wysoko kwalifikowanych doradców podatkowych, współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin;
  • bogate doświadczenie – w latach 1996-2012 przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych ponad 300 podmiotów gospodarczych;
  • otwartość na Klienta – zapewniamy partnerską współpracę oraz indywidualne podejście i dostosowanie do potrzeb każdego Klienta.

Zadowolenie Klientów miarą naszych sukcesów”