Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

Biuro Audytorskie SMW Sp. z o.o. w Lublinie

- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1013

 

Na rynku usług audytorskich i finansowych działamy od października 1995 roku.

Nasza firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000102282.

Bezpieczeństwo finansowe zapewnia Spółce kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu Stefan Wójcicki – biegły rewident nr 4526.

Naszym mottem są słowa:

Zadowolenie Klientów miarą naszych sukcesów”.